Inspirerat av olika teatern i världen, har vi till sammans med architekten R.Duk (Arnhem - NL) valt den här modellen. Designet ger att 660 sittplatser som smälter in i backen och båda musiker och besökare kan njuta av den underbara akustik som Arena bjuder på.

En arena eller amfiteater (kommer från grekiskan amphi "runt om" och theatron "skådeplats") är som regel en byggnad som ursprungligen var avsedd för skådespel som exempelvis gladiatorspell, djurstrider med mera under antiken. Moderna "rundteatrar" kallas ofta arenor eller stadiums, beroende på vad för en öppen plats som ligger i centrum, vad den är gjord av och vilka evenemang som tar plats där, i huvudsak.Största amfiteatern i Sverige är Friends Arena

Copyright @ All Rights Reserved 2016